Lonely Planet

Lonely Planet

ภูเก็ตเดินหน้า Thailand Travelution 2022
report

ภูเก็ตเดินหน้า Thailand Travelution 2022

ใช้บิ๊กดาต้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่ Digital Transformation

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ จัดงานแถลงข่าวโครงการ Thailand Travelution 2022 อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ 

เพื่อกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เห็นถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลเชิงลึก และสามารถนำเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ทัดเทียมในระดับสากล

วัตถุประสงค์หลักและภายในงานเน้นการรวบรวมเทรนด์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวยุคใหม่และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ การจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมปั้นธุรกิจโมเดลผ่านการแข่งขันระดมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ 

และการบรรยายพิเศษ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ในกลุ่ม APEC ทั้งนี้ งาน Thailand Travelution 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับ โครงการ Thailand Travelution 2022 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 - Hackathon กิจกรรมการแข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว โดยนำข้อมูลจาก Tourism Data Intelligence Sandbox มาใช้เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

ส่วนที่ 2 – Tech Talk การเชิญผู้คร่ำหวอด และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ อาทิ สายการบิน ประกันภัย โรงแรม การชำระเงิน รวมไปถึง Unicorn Tech Startup จากประเทศต่างๆ ในระดับระดับภูมิภาคกว่า 30 ราย มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

และส่วนที่ 3 - Travel Tech Exhibition การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 ราย จากผู้ประกอบการด้าน Tourism Technology, Hardware, Metaverse, AI และ Big Data เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต ยังเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดทำข้อมูลอัจฉริยะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว (Tourism Data Intelligence Sandbox) เพื่อเป็นฐานข้อมูลเชิงลึก ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่ สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว สร้างกลยุทธ์การตลาดได้อย่างตรงจุด 

นำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว หรือ Tourism Data Intelligence Sandbox ประกอบด้วย รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) 

และนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ณ ลานจงรัก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงในระยะยาว

ที่มา : โซกู๊ด คอนซัลติ้ง

ภาพ : Shutterstock
Tags: