Lonely Planet

Lonely Planet

เงื่อนไข เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3
report

เงื่อนไข เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

7 เรื่องต้องรู้ ก่อนจองเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 ปรับมาตรการให้รัดกุม ป้องกันทุจริต โดยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนกลางพฤษภาคม เป็นต้นไป พร้อมเงื่อนไขใหม่ ที่คุณต้องรู้

1. ขยายสิทธิเพิ่มขึ้นอีก 2 ล้านห้อง

2. เปิดให้จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
โดยเริ่มใช้สิทธิได้จนถึงสิงหาคม 2564 สาเหตุที่ล่าช้าไม่ทันช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เนื่องจากตัวระบบที่ธนาคารกรุงไทยต้องเร่งดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสหรือทุจริตโครงการฯ แบบที่ผ่านมา

3. ผู้ประกอบการ ต้องแจ้งจำนวนห้องพัก-ราคาให้กับ ททท.รับทราบ
ในเฟส 3 นี้ ผู้ประกอบการโรงแรมจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมา คือ ต้องมีการกดให้ความยินยอมในระบบใหม่อีกครั้งเพื่อให้ ททท. สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และเอาข้อมูลห้องพักต่างๆ ที่จดทะเบียนไว้กับทางมหาดไทย มาดูว่าโรงแรมแต่ละแห่งมีจำนวนห้องเท่าไหร่ นอกจากนี้แต่ละโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ต้องส่งจำนวนห้องพักและช่วงเรทราคาของห้องพัก (ราคาสูงสุด-ราคาต่ำสุด) ให้ ททท. เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย

4. ผู้ใช้สิทธิ์เข้าพัก ต้องลงทะเบียน และจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน
สำหรับการใช้งานของประชาชนทั่วไป ต้องลงทะเบียนกับทางโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 จากนั้นให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในการจองที่พักนั้น กำหนดใหม่ว่าต้องจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ส่งข้อมูลให้ ททท. จากนั้น ททท. จะตรวจสอบได้ว่าการจองนั้นมีความผิดปกติหรือไม่

5. ผู้ใช้สิทธิต้องสแกนใบหน้า
สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิ เมื่อมีการเข้าพักในโรงแรมที่จองไว้ ต้อง “สแกนใบหน้า” ของผู้เข้าใช้สิทธิในโครงการฯ เมื่อสแกนใบหน้าไปแล้วจะมีข้อมูล GPS ติดไปด้วย เป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานที่โปร่งใสมากขึ้น

6. E-Voucher ปรับปรุงใหม่ มีเฉพาะราคา 600 บาท
สำหรับการใช้คูปอง หรือ E-Voucher ซึ่งแต่เดิมเคยกำหนดไว้ 900 บาทในวันธรรมดา และ 600 บาทในวันหยุด เงื่อนไขใหม่ครั้งนี้ จะปรับมูลค่าเป็น 600 บาทต่อวัน ราคาเดียวเท่านั้น

7. ต้องท่องเที่ยวและพักแรมข้ามจังหวัดเท่านั้น
จากเดิมเคยระบุไว้ว่าสามารถใช้สิทธิท่องเที่ยวพักแรมในจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาได้ แต่ครั้งนี้เงื่อนไขใหม่ ต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาของผู้ใช้สิทธิเท่านั้น
Tags: